Het UBO-register: vernieuwde deadline 30/9/2019

Het nieuwe UBO-register ( ultimate beneficial owner) in de antiwitwaswetgeving werd eind 2017 ingevoerd. Dit register verplicht om de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersonen, met inbegrip van vzw's, kenbaar te maken.

Deze verplichting tot rapportering berust op het bestuursorgaan van elke entiteit. De uiteindelijke begunstigde die door het bestuursorgaan zal moeten worden aangegeven is altijd een natuurlijke persoon.

Voor vennootschappen zal de uiteindelijke begunstigde in het merendeel van de gevallen de natuurlijke persoon zijn die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten houdt. De aangifte van de UBO wordt complexer in geval een tussenliggende vennootschap. Er zal dan moeten gekeken worden naar het gewogen gemiddelde.

Op het niet tijdig en/of correct invullen van het register staan ook sancties. Deze boetes gaan van 250 tot 50000 euro.

Axel Gerrits

1/6/2019