Worden bedrijfswagens duurder vanaf 1 januari 2018?

 

Een overzicht van de situatie vanaf 1/1/2018

PERSONENBELASTING

Zelfstandigen en vrije beroepen (dus zonder vennootschapsvorm) kunnen alle kosten van hun auto als een beroepsuitgave van hun belastbaar inkomen aftrekken. Een auto wordt bijvoorbeeld voor 75 % beroepsgebruik in aanmerking genomen, hierop wordt dan nog wel de vrijstelling van 25 % toegepast met als gevolg een beroepsgebruik van effectief 56,25% Deze vrijstelling van 25 % is echter niet van toepassing op de financieringskosten.

Nieuw is dat voor de auto's die vanaf 1/1/2018 worden ingeschreven de aftrek wordt afhankelijke gemaakt van de CO2-uitstoot van de auto zoals dat reeds bestond in de vennootschapsbelasting.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

1) Brandstof

Vanaf 1/1/2010 geldt hier een vrijstelling van 25 % op de totale brandstofkosten en zonder dat zij aangepast wordt aan de CO2-uitstoot van de auto.

2) Andere uitgaven

Het beroepsgebruik van de auto dus hier in principe 100 %, wordt gecorrigeerd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. De aftrekbaarheid is gebaseerd op de milieuvriendelijkheid van een wagen. Er gelden met name twee criteria: de brandstofsoort (diesel of benzine) en de CO2-uitstoot.
In onderstaande tabel ziet U de percentages die vanaf 1/1/2018 dienen toegepast op het beroepsgebruik van de auto:

Co2 Diesel (gram) Co2 Benzine (gram) Aftrekpercentage
0 0 120
<60 <60 100
61-105  61-105 90
106-115    106-125 80
116-145 126-155  75
146-170 155-180 70
171-195 181-205 60
>195    >205 50

 

U kunt de co2-uitstoot van uw wagen terugvinden op het eenvormigheidsattest van uw wagen.  

3) Voordeel van alle aard  (nieuwe regeling vanaf 1/1/2012 en toepassing van de nieuwe coëfficiënten vanaf 1/1/2018)

-De vennootschap die een auto ter beschikking stelt dient een bijkomende belasting te betalen: 17% van het bruto bedrag van het voordeel van alle aard wordt verworpen en derhalve bij de belastbare basis gevoegd.


-De genieter van het voordeel wordt ook belast.
Een bedrijfsauto die wordt toegekend aan de zaakvoerder of een personeelslid is voor hem eveneens een voordeel vermits hij immers deze wagen ook voor private doeleinden kan gebruiken.

In de nieuwe regeling, die van kracht is sinds 1 januari 2012, gebeurt  de berekening van het voordeel van alle aard op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen, volgens de volgende formule:
Voordeel van alle aard = cataloguswaarde x % (CO2basis+coëfficiënt) x 6/7

De cataloguswaarde is de waarde, incl. de btw en opties maar zonder rekening te houden met kortingen. Voor oudere auto’s wordt een waardevermindering van 6% per jaar toegepast op de cataloguswaarde met een maximum van 30%.
De basis CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van 86 g/km voor een dieselwagen en 105 g/km voor een benzinewagen of een wagen met een LPG- of aardgasmotor. Wanneer de werkelijke CO2-uitstoot hoger ligt dan de basis CO2-coëfficiënt, wordt deze coëfficiënt verhoogd met 0,1% per bijkomende gram CO2 per kilometer. De uiteindelijke coëfficiënt mag nooit minder dan 4% bedragen en nooit meer dan 18%, ongeacht de uitstoot. Vooral voor duurdere en krachtigere wagens, die een hogere CO2-uitstoot hebben, zal het voordeel veel hoger liggen dan vroeger.


Voorbeeld:
we nemen een dieselwagen met een co2-uitstoot van 195 g/km en een cataloguswaarde van 60.000 euro.


Het voordeel van alle aard in het nieuwe systeem bedraagt maar liefst 8434,29 euro bruto per jaar:
60.000 x 16,4% (5,5% (=86gr) + 10,9%(=109gr) x 6/7= 8434,29 euro bruto per jaar.


Voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van de Voertuigen (DIV), worden gelijkgesteld met een CO2-uitstoot van 195 g/km voor dieselwagens en 205 g/km voor benzinewagens of wagens met een LPG- of aardgasmotor.
Het belastbaar voordeel zal sowieso minstens 1.310 euro bruto per jaar bedragen. Dit bedrag wordt ook jaarlijks geïndexeerd.

Voor de goede orde: de basis-CO2-waarden  worden jaarlijks herzien om zo rekening te kunnen houden met de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark. Gezien de steeds voortschrijdende autotechnologieën, zal dit er in de praktijk op neerkomen dat de waarden van nu 86 en 105 gram per kilometer jaar na jaar zullen verlaagd worden en het bedrag van het voordeel zal toenemen…

Wie meer vervuilt zal meer van zijn loon zien afgaan omdat het voordeel van alle aard zal gestegen zijn.


Axel Gerrits
Fiscaal Jurist
01/08/2018