Een overlijdensverzekering ter ondersteuning van uw bankgift

Bij een schenking van gelden via de notaris bent U schenkbelasting en notariskosten verschuldigd. Het voordeel is dat U geen 3 jaar in leven dient te blijven om belangrijke successierechten te vermijden.

Een andere optie is schenken van gelden door middel van een gratis bankgift. Maar hier zullen, indien U overlijdt binnen de 3 jaar, belangrijke successierechten op worden aangerekend. Dit probleem kan U opvangen door het onderschrijven van een overlijdensverzekering voor een periode van 3 jaar.

Voorbeeld:

Een gift in rechte lijn door een persoon van 60 jaar van 300.000 euro

1)Notarieel  ( voordeel geen 3 jaar in leven blijven om successierechten te vermijden):

-Registratierechten 3%: 9000 euro

-Notariële kosten: +-1614 euro

TOTAAL: 10.614 euro

2)Gratis Bankgift

-Gratis maar indien U overlijdt binnen de 3 jaar zijn er successierechten verschuldigd: 33.000 euro

TOTAAL: 33.000 euro

Oplossing: Opvangen van deze successierechten door het onderschrijven van een overlijdensverzekering voor een periode van 3 jaar. De verzekeringnemer is de begunstigde en de verzekerde is de schenker.

Premie: 118,35 euro * 3 = 347,30 euro

Conclusie: Een notariële schenking van 300.000 euro zorgt voor een totale kost van maar liefst 10.614 euro ( notariskosten + registratierechten). Een andere optie is schenken via een gratis bankgift met een overlijdensverzekering voor een periode van 3 jaar. De totale kost van deze tweede optie is maar 347,30 euro.

 

  Axel Gerrits                                                                                                                                                            

01/08/2019