Nalatigheids- en moratoriuminteresten in 2022: status quo

In het zomerakkoord van 2018 werden o.a. de tarieven van de nalatigheids- en moratoriuminteresten in 2018 gewijzigd.

Ter opfrissing:

Bij een wanbetaling binnen de wettelijke termijn zal de belastingplichtige nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn aan de Belgische staat.( Art. 414 WIB).

Het tegenovergestelde kan zich ook voordoen bij terugbetaling door de Belgische staat van belastingen, voorheffingen, boetes aan de belastingplichtige, de zogenoemde moratoriuminteresten. ( Art. 418 WIB)

In het zomerakkoord werd afstand genomen van het bestaande eenvormige tarief van 7%. Het tarief van de nalatigheidsintersten werd teruggebracht naar 4% en het tarief van de moratoriuminteresten verlaagd naar 2%.

Deze tarieven bleven ook in 2022 behouden.

Axel Gerrits

13.1.2023