Ook notariële akten beschikbaar in 'MyMinfin'

De FOD Financiën heeft de webapplicatie 'MyMinfin' verder uitgebreid met een nieuwe tool. Deze tool laat nu toe dat akten die opgemaakt werden door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken,... vrij toegankelijk zijn voor eenieder die 'betrokken partij' was bij dergelijke akten.

https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome  (rubriek Mijn documenten)

Axel Gerrits

13/1/2022