Zaakvoerder opgelet met uw rekening courant (RC)

Zaakvoerders hebben regelmatig de neiging om met de gelden van de vennootschap allerlei private uitgaven te betalen. Het gevolg daarvan is dat deze uitgaven worden gedebiteerd op de rekening courant van de zaakvoerder. Dit wil zeggen dat de zaakvoerder deze gelden aan de vennootschap dient terug te betalen. Belangrijk om weten is dat men dat niet zomaar kan doen. Er wordt hierop namelijk een belangrijke intrest aangerekend omdat u in feite als zaakvoerder een voordeel van alle aard hebt genoten. Dit bedroeg voor het inkomstenjaar 2018 zomaar eventjes 8,94 %.

Berekening: De debetintresten worden berekend op de gemiddelde stand van de RC dit wil zeggen de beginstand plus de eindstand van het boekjaar gedeeld door twee en dit per maand uitgerekend.

Blijft uw RC echter heel het jaar nagenoeg gelijk dan kunt u ook per jaar rekenen. Stel dat op 1.1 uw RC een debetstand vertoont van € 10.000,00 en dat blijft zo heel het jaar dan hebben we de volgende berekening van de intresten: €10.000,00( stand 1.1) + €10.000,00(stand 31.12) = € 20.000,00/2= een gemiddelde debetstand van (logischerwijs) €10.000,00 welke verhoogt met 8,94 % = € 894,00.

Tip: belangrijk is om bij het begin van het boekjaar allerlei inkomsten welke u als zaakvoerder geniet zoals de inkomsten van verhuring, onmiddellijk reeds te boeken. Het gevolg hiervan is dat dan de RC wordt gecrediteerd zodat u een eventuele debetstand van latere datum kunt neutraliseren. Hierdoor hebt u een veel lagere intrestvergoeding welke u als zaakvoerder zult verschuldigd zijn...

10/01/2019
Axel Gerrits
Fiscaal jurist