Services

Fiscaal

 • Adviezen aangaande de fiscale wetgeving
 • Negotiaties en rulingprocedures met de fiscale administraties
 • Indienen van de verschillende fiscale aangiftes (jaarlijkse aangiftes, btw, successie, personen- en vennootschapsbelasting)
 • Verdediging van deze aangiftes en het voeren van bezwaarprocedures
 • De optimalisering van uw investering in onroerend goederen door maximale aftrek van intresten en kapitaalsaflossingen
 • Voor startende ondernemingen is het eerste advies gratis!

Juridisch

 • Behartiging van schade-eisen en het verlenen van de nodige rechtsbijstand
 • Juridisch-fiscale studies: kan de beroepsactiviteit beter worden uitgeoefend onder de vorm van een éénmanszaak of een vennootschap?
 • Oprichting van vennootschappen en meer in het bijzonder geneesherenvennootschappen
 • Opstelling van associatieovereenkomsten voor geneesheren

Boekhouding

 • Het voeren van de boekhouding voor zelfstandigen en K.M.O.’s
 • Wij beschikken over moderne hard -en software die reeds vele jaren haar efficiëntie heeft bewezen
 • Wij hebben ook rechtstreekse toegang tot het ondernemingsloket voor de inschrijvingen in de Kruispuntbank voor ondernemingen